เครื่องห่อแนวนอนต่อกับชุดคอนเวเยอร์ป้อนอัตโนมัติ HP-350-3VR

เครื่องห่อแนวนอนต่อกับชุดคอนเวเยอร์ป้อนอัตโนมัติ
 
 
 

 

SPECIFICATIONS : 

 

MODEL HP-350-3VR
Operating speed 30-250 pack/min
Bag length 80-320 mm
Max. film width (max. roll dia.) 350 mm (300mm)
Product dimensions width (Max.) 20-120 mm
Product dimension height Max.50 mm
Main drive motor 1 HP
Heater 1600W for center sealer
  1200W for end sealer

 

 

 

 

Visitors: 45,670